Монгол гэр

4 ортой монгол цоохор гэр 200,000₮.

Read more

Стандарт 3 ортой өрөө

3 хүн байрлах боломжтой 160,000₮.

Read more

Стандарт 2 ортой өрөө

2 хүн байрлах боломжтой, дотроо 00-той өрөөнүүд. 2 нарийн ортой өрөө, 1 өргөн ортой өрөө гэсэн 2 төрлийн сонголттой. Хоногийн 130,000₮.

Read more

Люкс өрөө

2 хүн байрлах болмжтой. Унтлагын өрөө, амрах хэсэг, уулзалтын хэсэг, душ 00, ТВ-тэй. Хоногийн 300,000₮.

Read more