Люкс өрөө /3-4 хүн/

Хоногийн 450,000₮. Өглөөний цай багтсан.

Read more

Люкс өрөө /2 хүн/

Хоногийн 400,000₮. Өглөөний цай багтсан.

Read more

4 ортой эсгий гэр

Хоногйин 4 хүний 160,000₮. Өглөөний цай багтсан.

Read more

4 ортой модон гэр

Хоногийн 4 хүний  200,000₮. Өглөөний цай багтсан.

Read more